Eidapere Raamatukogu
.........................*-_-* "Suured mõtted ei jää kauaks riiulile." John Ruskin .........................*-_-* "Inimesel hakkab hea olema, kui tal on midagi otsida." Anton Hansen Tammsaare .........................*-_-* "Kahtlused kasvavad koos teadmistega." Goethe .........................*-_-* "Me upume teabes ja tunneme nälga teadmiste järele." Rutherford D. Rogers .........................*-_-* "Hea raamat on elu varakastike; temas on parimad mõtted, mis iialgi on liikunud kirjaniku peas." Oskar Luts
 » Raamatukogust
 » Kogud
 » Tasulised teenused
 » Eidapere Virtuaalmuuseum
 » Artikleid kodukohast
    » Artikleid metskonnast
    » Artikleid koolielust
    » Artikleid kolhoosielust
 » Looduspildid
 » Lingid
 » Uudiskirjandus
» Artikleid kodukohast » Artikleid metskonnast

Lill, R. Ta jääb rivvi - Ajaleht "Ühistöö" 21.01.1978

Eidapere metskond on vabariigi parim - Ajaleht "Ühistöö" 19.08.1978

Pentla,Peeter. Fotoaparaadi ja märkmikuga parimas metskonnas - Ajaleht "Ühistöö" 16.09.1978

Pentla, Peeter. Eidapere metskond ei jää võlgu - Ajaleht "Ühistöö" 19.09.1981

Bauman, V. Kus on, kus on kuuse kodu? - Ajaleht "Ühistöö" 17.06.1982

Pähkel, Taima. Veteran - Ajaleht "Ühistöö" 30.10.1984

Aitsam, Viio. Metsakuivendusobjektil - Ajaleht "Ühistöö" 26.10.1989

Aitsam, Viio. Valime metsaülema! - Ajaleht "Ühistöö" 14.11.1989

Ilves, Leo. Eidaperes kasvab Gabrieli kuusik - Ajaleht "Ühistöö" 14.05.1994

Märjama. Juhan. Eidapere suurimad tööandjad on metskond ja kool - Ajaleht "Nädaline" 19.01.1999

design by YX.ee